AMS6 incident

AMS6 incident

Incidenti në – ams6.myserverhosts.com

Filluar më: 18 Maj 2016

Freskuar më: 20 Maj 2016

Gjendja: Përfunduar
Kohëzgjatja:

Ditë më parë është shfaqur një incident në DataCenter gjegjësisht tek serveri AMS6, rrjedhojë nga kjo faqet e lokuara në këtë server janë të pa arritshme aktualisht. Teknikët ndërkombëtarë janë nën vëzhgimin dhe intervenimin në serverin në fjalë intenzivisht.

Sinqerisht kërkojmë ndjesë për problemet e shkaktuara, kuptojmë dhe jemi në dijeni të plotë qëndrimin e faqeve online. Andaj jemi në angazhim të plotë me këtë qështje të shfaqur.

Azhurnim Teknikët ndërkombëtarë janë duke restoruar, backup në serverin me pajisje të reja. Ndërhyrja do të zgjasë disa orë, posa të realizohen ndërhyrje të reja ky postim do të azhurnohet përsëri.

Azhurnim Teknikët ndërkombëtarë së fundi kanë arritur të kthejnë në gjendje normale serverin.