Prapashtesat të cilët përfshihen në grupin domain-falas

.com

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.net

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.org

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.biz

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.info

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.eu

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.de

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.ch

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.al

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.club

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.party

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.trade

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.accountant

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.work

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

.tel

Falas në çdo pako

çmimi pa hosting 15€ për 12 muaj

Gjatë porosisë suaj mund të ju shfaqet edhe tarifa e domainit për tu paguar, ky është një problem teknik të cilin jemi duke e punuar dhe do të përmisohet së shpejti. Pra pasi të përfundoni porosinë me ndonjë nga domainët e cekur më lartë paguani vetëm shumën e pakos Business Host, rregullimin e çmimit të domain falas do ta realizoj stafi ynë.