Këtu do të postohen statuset e serverëve të cilët futen në faza të mirëmbajtjes ose të riparimit varësisht prej nevojave që shfaqen, si zgjërimi i klienteve më pas stabiliteti i serverit. Secili server mirëmbahet dhe azhurnohet si në aspektin e softuerit ashtu edhe në aspektin e harduerit. Të gjitha ndërhyrjet realizohen për të stabilizuar, për të ngritur kualitetin dhe për të ngritur kapacitetin shërbimeve.