UK11 dhe UK12, E hënë, 23 Maj 2016

UK11 dhe UK12, E hënë, 23 Maj 2016

Migrimi i serverëve – uk11.myserverhosts.com dhe uk12.myserverhosts.com

Filluar më: 23 Maj 2016

Freskuar më:

Gjendja: Përfunduar

Ju njoftojmë se të gjitha llogaritë në serverët e cekura më lartë o të transferohen në serverët e rinjë:
uk11.myserverhosts.com – uk28.myserverhosts.com
uk12.myserverhosts.com – uk35.myserverhosts.com

Migrimi fillon më 23 Maj dhe gjendja e migrimit mund të përcjellet në këtë postim.

Migrimi në të dy serverët është duke vazhduar. Qasja për cPanel në serverët UK11 dhe UK12 është ndaluar përkohësisht për të parandaluar humbjen e të dhënave. Pasiqë të përfundon migrimi i llogarive do të ju ri-aktivizohet qasja adekuade.

Kërkojmë ndjesë për problemet e shkaktuara.