UK2 dhe UK3, E hënë, 16 Maj 2016

UK2 dhe UK3, E hënë, 16 Maj 2016

Migrimi i serverëve – uk2.myserverhosts.com dhe uk3.myserverhosts.com

Filluar më: 16 Maj 2016

Freskuar më: 17 Maj 2016

Gjendja: Përfunduar
Ju njoftojmë se të gjitha llogaritë në serverët e cekura më lartë o të transferohen në serverët e rinjë:
uk2.myserverhosts.com – uk26.myserverhosts.com
uk3.myserverhosts.com – uk27.myserverhosts.com

Migrimi ka filluar më 16 Maj dhe gjendja e migrimit mund të përcjellet në këtë postim.

Migrimi në të dy serverët është duke vazhduar. Qasja për cPanel në serverët UK2 dhe UK3 është ndaluar përkohësisht për të parandaluar humbjen e të dhënave. Pasiqë të përfundon migrimi i llogarive do të ju ri-aktivizohet qasja adekuade.

Kërkojmë ndjesë për problemet e shkaktuara.