UK5 dhe UK6, E marte, 17 Maj 2016

UK5 dhe UK6, E marte, 17 Maj 2016

Migrimi i serverëve – uk5.myserverhosts.com dhe uk6.myserverhosts.com

Filluar më: 17 Maj 2016

Freskuar më: 17 Maj 2016

Gjendja: Përfunduar

Ju njoftojmë se të gjitha llogaritë në serverët e cekura më lartë o të transferohen në serverët e rinjë:
uk5.myserverhosts.com – uk29.myserverhosts.com
uk6.myserverhosts.com – uk30.myserverhosts.com

Migrimi ka filluar më 17 Maj dhe gjendja e migrimit mund të përcjellet në këtë postim.

Migrimi në të dy serverët është duke vazhduar. Qasja për cPanel në serverët UK5 dhe UK6 është ndaluar përkohësisht për të parandaluar humbjen e të dhënave. Pasiqë të përfundon migrimi i llogarive do të ju ri-aktivizohet qasja adekuade.

Azhurnim Teknikët janë shumë afër kompletimit dhe puna është duke vazhduar.

Kërkojmë ndjesë për problemet e shkaktuara.