UK7 dhe UK8, E mërkure, 18 Maj 2016

UK7 dhe UK8, E mërkure, 18 Maj 2016

Migrimi i serverëve – uk7.myserverhosts.com dhe uk8.myserverhosts.com

Filluar më: 18 Maj 2016

Freskuar më: 18 Maj 2016

Gjendja: Përfunduar

Ju njoftojmë se të gjitha llogaritë në serverët e cekura më lartë o të transferohen në serverët e rinjë:
uk7.myserverhosts.com – uk31.myserverhosts.com
uk8.myserverhosts.com – uk32.myserverhosts.com

Migrimi ka filluar më 18 Maj dhe gjendja e migrimit mund të përcjellet në këtë postim.

Migrimi në të dy serverët është duke vazhduar. Qasja për cPanel në serverët UK7 dhe UK8 është ndaluar përkohësisht për të parandaluar humbjen e të dhënave. Pasiqë të përfundon migrimi i llogarive do të ju ri-aktivizohet qasja adekuade.

Kërkojmë ndjesë për problemet e shkaktuara.