UK9 dhe UK10, E enjte, 19 Maj 2016

UK9 dhe UK10, E enjte, 19 Maj 2016

Migrimi i serverëve – uk9.myserverhosts.com dhe uk10.myserverhosts.com

Filluar më: 19 Maj 2016

Freskuar më: 19 Maj 2016

Gjendja: Përfunduar

Ju njoftojmë se të gjitha llogaritë në serverët e cekura më lartë o të transferohen në serverët e rinjë:
uk9.myserverhosts.com – uk33.myserverhosts.com
uk10.myserverhosts.com – uk34.myserverhosts.com

Migrimi ka filluar më 19 Maj dhe gjendja e migrimit mund të përcjellet në këtë postim.

Migrimi në të dy serverët është duke vazhduar. Qasja për cPanel në serverët UK9 dhe UK10 është ndaluar përkohësisht për të parandaluar humbjen e të dhënave. Pasiqë të përfundon migrimi i llogarive do të ju ri-aktivizohet qasja adekuade.

Kërkojmë ndjesë për problemet e shkaktuara.